BRUD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BRUD

Efemeryczna kategoria estetyczna, przypisywana cyfrowej literaturze, a zwłaszcza poezji, wskazująca na zabrudzenie dzieła, czyli zastosowanie zabiegów w opozycji do domyślnej estetyki wyjściowej danego narzędzia (do obróbki grafiki, animacji czy dźwięku), na przekór temu, co producent oprogramowania i komercyjne standardy uznają za pożądany wygląd końcowy lub ze świadomym wykorzystaniem minimalnego zakresu z palety dostępnych środków wyrazu. Brud, bliski gatunkowemu terminowi glitch i poetyce usterkowości, nie powinien być z nimi utożsamiany, gdyż odnosi się do warstwy front-endowej i nie sięga wewnętrznego mechanizmu dzieła. Wywodząc się z estetyki glitchu i ją przywołując, brud wskazuje na zjawisko bardziej ogólne i o mniejszej sile gatunkotwórczego rażenia: nie wkracza w sferę funkcjonalną obiektu, nie wprowadza zakłóceń w odbiorze, ani tym bardziej ich nie generuje. Można zatem mówić o dziełach zabrudzonych i nie zaszumionych (nie usterkowych), jak np.okładka tomiku U-man i masa Romana Bromboszcza, usterkowych i zabrudzonych, jak Trójkąty papilarne tego samego autora, o usterkowych i nie zabrudzonych, jak lustro czyerror Katarzyny Giełżyńskiej z tomiku C()n Du It.

 

 

Sunshine in my throat - strona Rosy Menkman

Sunshine in my throat - strona Rosy Menkman

 

Różnicę między obiektem zabrudzonym, ale nie usterkowym, ilustruje strona Sunshine in my throat Rosy Menkman, artystki i badaczki estetyki glitchu. Wygląd serwisu, poprzez kolażowe nagromadzenie graficznych artefaktów o proweniencji usterkowej, wyraźnie nawiązuje do swojego przedmiotu, jednak funkcjonowanie strony, jako komunikatu, nie zostaje ani zakłócone, ani zakłócenia takiego nie zapowiada. Z kolei wizytówka tego adresu w wynikach wyszukiwarki Google nosi wyraźne znamiona usterkowości: tytuł strony i jej opis zostaje przekreślony przez nierówną, pionową linię nieczytelnego ciągu ASCII, który – z uwagi na swego rodzaju meta-interfejsowy charakter – wykracza poza granicę macierzystego obiektu w obszar nawigacyjny użytkownika, przyzwyczajonego do tego, że rezultaty wyszukiwań w przeglądarce mają określony standard. Zabieg ten staje się niezwykle efektownym glitchem. W efekcie, widząc wizytówkę strony Menkman odbiorca nie jest pewien, czy ma problemy ze wzrokiem, z kartą graficzną czy z monitorem swojego komputera.

Sunshine in my throat - wizytówka Rosy Menkman

Sunshine in my throat - wizytówka Rosy Menkman

 

Kategoria brudu wiąże się z odnajdywaną w domenie poezji cyfrowej, zwłaszcza na polskim gruncie, preferencją low-fideity, polegającą na celowym zaniżaniu wyznaczanego przez trendy w projektowaniu graficznym pułapu dostępnych w multimediach środków wyrazu. Przybrudzony minimal wypowiedzi cyfrowej przeciwstawiony zostaje gładkości internetowej reklamy czy profesjonalnego web designu, które podążają za trendami w wyznaczanymi przez światowe agencje kreatywne. Brud urasta w tym kontekście do roli autonomicznego środka poetyckiego oraz znaku rozpoznawczego twórczości sytuującej się poza mainstreamem. (...).

 Stan na 2.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Mariusz Pisarski, Brud, (w:) Słownik gatunków literatury cyfrowej
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BRUD

Brud – ogólne określenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń osiadłych na jakiejkolwiek powierzchni. Brud gromadzący się na ciele człowieka zwykle jest mieszaniną sadzykrzemionki (SiO2), soli mineralnych oraz substancji pylistych. Cząstki te zlepione są pozostałościamipotu (głównie tłuszczami i białkami). Obecnie, jednym ze szczególnie brudnych przedmiotów codziennego użytku jest klawiatura komputerowa - na jej powierzchni zwykle gromadzi się 70 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej.[1] więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Brud" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga