ABSURD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ABSURD

Wyrażenie wewnętrznie sprzeczne (tj. podpadające pod schemat <p i nie -p>, <Istnieje takie x, że x jest A oraz x nie jest A>, itp.), ewentualnie dające się na takie przekształcić przy pomocy reguł wnioskowania. Tak np. ze zdania <Jan jest synem bezdzietnej matki> wynika zdanie <Pewna kobieta jest matką i nie jest matką>. Od tak pojętego absurdu odróżnia się *nonsens jako wyrażenie nieskładne (*Spójność syntaktyczna). Absurd jest wyrażeniem sensownym; w przeciwnym wypadku nie można by stwierdzić zachodzenia sprzeczności.

Źródło definicji (papierowe): Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s. 1.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ABSURD

Absurdem jest żądać pięciu rzeczy od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety

(przysłowie arabskie)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Absurd" w Wikicytaty
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga