ILOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ILOŚĆ

"Liczby są produktem liczenia. Ilości są produktem pomiaru. Oznacza to, że liczby mogą być dokładne, ponieważ między każdą całością a całością następną istnieje nieciągłość. Jest przeskok między dwa a trzy. W przypadku ilości takiego przeskoku nie ma; a ponieważ w świecie ilości brakuje przeskoku, żadna ilość nie może być dokładna. Możecie mieć dokładnie trzy pomidory. Nigdy nie możecie mieć dokładnie trzech galonów wody. Ilość jest zawsze przybliżona. (...) Innymi słowy, liczba należy do świata wzorca, postaci i rachunku cyfrowego; ilość należy do świata rachunku analogowego i probabilistycznego." (podkreśl. - GB)

 Hasło to dedykuję w szczególności moim Studentom, Magistrantom i Doktorantom, którzy od paru lat nagminnie mylą te pojęcia - BF

Źródło definicji (papierowe): Gregory Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa: PIW, (1979, 1996), s. 72.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga