LICZBA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LICZBA

Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań. Określenie „liczba” bez żadnego przymiotnika jest nieścisłe, gdyż matematycy nie definiują „liczb”, lecz „liczby naturalne”, „liczby całkowite” itp. Poszczególne rodzaje liczb są definiowane za pomocą aksjomatów lub konstruowane z bardziej podstawowych pojęć, takich jak zbiór, czy typy liczb prostsze od konstruowanego. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Liczba" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła LICZBA

"Liczby są produktem liczenia. Ilości są produktem pomiaru. Oznacza to, że liczby mogą być dokładne, ponieważ między każdą całością a całością następną istnieje nieciągłość. Jest przeskok między dwa a trzy. W przypadku ilości takiego przeskoku nie ma; a ponieważ w świecie ilości brakuje przeskoku, żadna ilość nie może być dokładna. Możecie mieć dokładnie trzy pomidory. Nigdy nie możecie mieć dokładnie trzech galonów wody. Ilość jest zawsze przybliżona. (...) Innymi słowy, liczba należy do świata wzorca, postaci i rachunku cyfrowego; ilość należy do świata rachunku analogowego i probabilistycznego." (podkreśl. - GB)

 Hasło to dedykuję w szczególności moim Studentom, Magistrantom i Doktorantom, którzy od paru lat nagminnie mylą te pojęcia - BF

Źródło definicji (papierowe): Gregory Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa: PIW, (1979, 1996), s. 72.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga