AUDIODESKRYPCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła AUDIODESKRYPCJA

To wysublimowana technika, która za pomocą opisu słownego udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym odbiór wizualnej twórczości artystycznej. Dzięki dodatkowym komentarzom słownym osoby z deficytem wzroku mogą poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. 

Stan na 28.04.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Formularz GUS K-02 (Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej)
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AUDIODESKRYPCJA

Audiodeskrypcja – z łac. audio (dotyczący słuchu, dźwięku) oraz łac. descriptio (związany z rysowaniem, opisywaniem) jest to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Rodzaje audiodeskrypcji

Audiodeskrypcja pozwala osobom niewidomym na możliwość odbioru sztuki wizualnej, np. malarstwa, czy gry aktorskiej, dlatego też stosowana jest m.in. w muzeach, produkcjach audiowizualnych, teatrze, oraz podczaswidowisk sportowych.więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Audiodeskrypcja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga