KULTURA UKRYTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURA UKRYTA

Obejmuje wzory kulturowe realizowane w praktyce życia społecznego danej grupy, nie uświadamiane jednak przez jej członków i nie mające odpowiedników we właściwych grupie modelach zachowania i regułach normatywnych.  

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.109.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska