KULTURA CHŁOPSKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURA CHŁOPSKA

Część kultury ludowej właściwej chłopom; wyróżnia ją specyficzny charakter pracy wynikający z bezpośrednich związków z przyrodą i utrzymywania się z produkcji rolniczo-hodowlanej, transmisja oparta na przekazie ustnym i demonstracji, tendencja do petryfikowania istniejącego stanu rzeczy oraz automatycznie lub świadomie przyjęty styl życia społeczności lokalnej.(...)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.106.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska