TURYSTYKA EVENTOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła TURYSTYKA EVENTOWA

Wg Pauliny Ratkowskiej: „Wraz ze wzrostem liczby różnorakich eventów organizowanych rokrocznie na całym świecie, rośnie także liczba osób podążających za lubianymi formami rozrywki. Ich wyjazdy do innych miast, a nawet państw, przy założeniu, że nadrzędnym celem wyjazdu jest uczestnictwo w krótkoterminowej imprezie zorganizowanej, często o charakterze masowym, nazywamy turystyką eventową, która jest jedną z form turystyki kulturowej”.

Źródło definicji (papierowe): Paulina Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, (w:) „Turystyka Kulturowa” Nr 6/2010, s. 27.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak