INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

Wg Mariana Golki: „Instytucje artystyczne pełnią różnorodne zadania: umożliwiają i inspirują twórczość, wprowadzają ją w obieg społeczny, selekcjonują, stymulują odbiór dzieł oraz petryfikują jego efekty – czyli utrwalają te spośród wartości, które są uznane społecznie za ważne. Zasadniczymi instytucjami systemu artystycznego są cztery ich układy (podsystemy):

  1. układ instytucji tworzenia (szkoły artystyczne, twórcy, pracownie, kolonie artystów, salony i kawiarnie artystyczne, związki twórcze itp.);
  2. układ instytucji obiegu (m.in. galerie, pisma artystyczne i wydawnictwa, środki masowego przekazu podejmujące problematykę artystyczną, stowarzyszenia krytyków, salony, biblioteki, urzędy państwowe decydujące o polityce kulturalnej państwa, mecenat);
  3. układ instytucji obecności (np. muzea, kolekcje prywatne, stałe ekspozycje sztuki);
  4. układ instytucji odbioru (jak audytoria, stowarzyszenia przyjaciół sztuki, tzw. fankluby, szkoły kształcące odbiorców sztuki, grupy towarzyskie ze swymi liderami opinii)”.
Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Wyd. Difin, 2008, s. 43.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak