FUNKCJONALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FUNKCJONALIZM

Funkcjonalizm – kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce, sztuce stosowanej (rozwój od końca XIX wieku, rozkwit po I wojnie światowej); główne założenie: uznanie nadrzędności funkcji, której podporządkowane są wszelkie elementy techniczne i estetyczne; etnografia: kierunek w etnologii powstały w opozycji do ewolucjonizmu, ukształtowany w latach 20. XX wieku, dążący do wyjaśniania faktów kulturowych przez ustalanie funkcji, jaką pełnią one w systemie kultury danego społeczeństwa; czołowi przedstawiciele: Bronisław Malinowski, Alfred Reginald Radcliffe-Brown, współcześnie głównie badacze anglosascy; metodollogia: pogląd w metodologii nauk, zwłaszcza w XIX/XX wieku, wg którego z nauki należy usunąć pojęcie przyczyny i poprzestać na badaniu funkcjonalnych zależności zjawisk.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 241.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak