SYSTEM SPOŁECZNO-KULTUROWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SYSTEM SPOŁECZNO-KULTUROWY

Wg Mariana Golki: „System społeczno-kulturowy jest całością złożoną z wzajemnie współzależnych, powiązanych i względnie uporządkowanych składników, takich jak: ludzie występujący w różnych rolach, stosunkach, grupach, ich czynności oraz wytwory przeniknięte znaczeniami i wartościami przejawiającymi się w różnych dziedzinach”.

Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Wyd. Difin, 2008, s. 38.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak