SOCJOLOGIA SZTUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SOCJOLOGIA SZTUKI

Wg Mariana Golki: „Socjologia sztuki zajmuje się procesami tworzenia, obiegu, obecności i odbioru sztuki, traktując je razem jako swoisty system artystyczny będący elementem (podsystemem) szerszego wobec niego systemu społeczno-kulturowego”.

Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Difin, 2008, s. 30.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak