POPNACJONALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła POPNACJONALIZM

Popnacjonalizm – zjawisko komercjalizacji wartości narodowych, szczególnie widoczne w przestrzeniach atrakcyjnych turystycznie.

Źródło definicji (papierowe): Lesław Michałowski, Gdańska pamięć. Narracje i symboliczne panowanie, (w:) idem, Gdański fenomen, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2011, s. 230.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak