FESTIWAL SOLIDARNOŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Regionalnych - zawartość - opis hasła FESTIWAL SOLIDARNOŚCI

Wg Wojciecha Ogrodnika: „Ówcześni działacze NSZZ »Solidarność« opisują bardzo wymownie stan ludzi tworzących wówczas ten wielki ruch, porównywany dziś z ruchem Mahatmy Gandhiego czy Martina Luthera Kinga. (…) Przez cały »Festiwal Solidarności« znajdowali się bez ustanku w stanie nadzwyczajnego uniesienia. Celowo nie używam tak popularnego dziś określenia »Karnawał Solidarności«, respondenci bowiem akcentowali bardzo ważną kwestię ciężkiej pracy dla dobra wspólnego, a karnawał kojarzył im się z ciągłym świętowaniem. Trafniejsze jest więc według nich pojęcie »Festiwal Solidarności«”.

Źródło definicji (papierowe): Wojciech Ogrodnik, Solidarność – gdański fenomen, (w:) Lesław Michałowski (red.), Gdański fenomen, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2011, s. 189.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak