FENOMEN

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FENOMEN

Fenomen, [pojęcie filozoficzne] zjawisko (fizyczne lub psychiczne) będące przedmiotem postrzegania; w sensie ogólnym – fakt empiryczny; u Immanuela Kanta – przedmiot możliwego poznania.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 223.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak