ORIENTALISTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ORIENTALISTYKA

Orientalistyka – nazwa zespołu nauk o językach, dziejach, literaturach i kulturach ludów Azji, Afryki i Oceanii.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 599.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ORIENTALISTYKA

Orientalistyka   nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.  więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Orientalistyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak