EUROPEJSKIE SZLAKI KULTUROWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła EUROPEJSKIE SZLAKI KULTUROWE

Europejskie Szlaki Kulturowe lub Europejskie Drogi Kulturowe (ang. European Cultural Route) – tytuł przyznawany przez Radę Europy europejskim trasom i szlakom o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa oraz ukazującym różnorodność kulturową i współistnienie różnych kultur. Ustanowiono go w 1987 roku; zajmuje się nim specjalnie w tym celu powołany Europejski Instytut Dróg Kulturowych (ang. European Institute of Cultural Routes).  więcej

(drobne zmiany red.  KM)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Europejskie Szlaki Kulturowe" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak