INFOGRAFIKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INFOGRAFIKA

Grafiki informacyjne czy też infografiki są to wizualne, graficzne przestawienia informacji, danych lub treści, których przeznaczeniem jest prezentacja złożonej informacji w sposób zwięzły i szybki. Usprawniają one procesy poznawcze dzięki wykorzystaniu elementów graficznych, które zwiększają zdolność systemu wzrokowego człowieka do rozpoznawania schematów i wzorców. Proces tworzenia infografiki można odnieść do wizualizacji danych, projektowania informacji, jak również do architektury informacji.  więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Infographic" w Wikipedii anglojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak