DOBRO (moralne)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DOBRO (moralne)

„Albowiem jeżeli coś ma być moralnie dobre, to nie wystarcza, że z g a d z a się z prawem moralnym lecz winno się także dokonać ze względu na nie; w przeciwnym razie owa zgodność jest tylko nader przypadkowa i wątpliwa, ponieważ niemoralna zasada rodzić będzie wprawdzie niekiedy czyny zgodne z prawem, często jednak prawu przeciwne”.

Źródło definicji (papierowe): Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, Warszawa: PWN, 1981, s.7.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit