INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (mogąca przybierać  różne formy prawne), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Inkubatory różnią się od parków naukowo-technologicznych tym, iż swą ofertę kierują do firm typu start-up oraz do przedsiębiorstw będących na wczesnym etapie rozwoju. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

  • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
  • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Ukończenie programu inkubatora przedsiębiorczości zwiększa prawdopodobieństwo, iż firma typu start-up będzie funkcjonowała na rynku w dłuższym okresie czasu, aniżeli firma nie korzystające z tego rodzaju wsparcia. Aktywność inkubatorów przedsiębiorczości nie ogranicza się tylko do krajów rozwiniętych; obecnie są one wdrażane także w krajach rozwijających się.  więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Inkubator przedsiębiorczości" w Wikipedii, hasło "Business incubator" w Wikipedii anglojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak