MEDIA LOKALNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MEDIA LOKALNE

Media lokalne to kategoria formalna, która jest rezultatem podziału mediów według charakterystycznych kryteriów typologicznych. Kryteria zawartości (treści) oraz zasięgu (terytorium) stanowią o istocie mediów lokalnych, które mogą mieć charakter uniwersalny lub specjalistyczny (na przykład środowiskowy lub religijny). Wyrazem uniwersalności jest wszechstronność zainteresowania (politematyczność). Natomiast specjalizacja jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby odbiorców (monotematyczność). Lokalny zasięg emisji ogranicza zakres zainteresowania mediów lokalnych. Mając ograniczony zakres zainteresowania oraz rozpowszechniania stanowią przeciwieństwo mediów ogólnokrajowych. W praktyce polskiej pojęcie to stosunkowo ściśle wiąże się z podziałem administracyjnym kraju. Dlatego mówimy o mediach lokalnych osiedlowych, dzielnicowych, wiejskich, miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich. W skład mediów lokalnych wchodzą: prasa lokalna, radio lokalne, telewizja lokalna oraz lokalne elektroniczne serwisy informacyjne.

     

Źródło definicji (papierowe): Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki, Poznań: CONTACT, 2009, s. 11.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska