KAPITAŁ SYMBOLICZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SYMBOLICZNY

Kapitał symboliczny to każda forma kapitału (religijny, kulturowy, artystyczny, społeczny), znajdująca w społeczeństwie szczególne uznanie. Pojęcie to zawdzięczamy socjologowi Pierre’owi Bourdieu. (…) „Kapitałem symbolicznym nazywam dowolny typ kapitału (ekonomiczny, kulturowy, szkolny czy społeczny), kiedy jest postrzegany według kategorii percepcji, zasad postrzegania i podziału, systemów klasyfikacji, schematów klasyfikacyjnych, schematów poznawczych, które przynajmniej częściowo wynikają z uwewnętrznienia obiektywnych struktur danego pola, to znaczy struktury dystrybucji kapitału w danym polu”. (Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny). Wyznacza on społeczną pozycję jednostki w społeczeństwie. Kapitał symboliczny znajduje swój wyraz w prestiżu, honorze czy uznaniu, jakim cieszy się dana jednostka. więcej

Stan na 12.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Capital symbolique" w Wikipedii francuskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SYMBOLICZNY

"Kapitał symboliczny (capital symbolique) wynika z transformacji przewagi rzeczywistej w dominację symboliczną - w prawomocne nadanie sensu. Zdominowani uznają za legalną, słuszną, naturalną swoją gorszą sytuację i równocześnie za uprawnioną lepszą sytuację innych, dominujących klas społecznych. Kapitał symboliczny nie istnieje bez społecznego  uznania, zaufania, przyzwolenia i wiary. Kapitał symboliczny zapewnia legalne panowanie.(...) Przemoc symboliczna wywierana przez klasy dominujące wobec klas zdominowanych jest społecznie niewidoczna albo uznana za uzasadnioną, i to zarówno przez agentów, jak i klasy zajmujące przeciwstawne pozycje społeczne. To naturalizacja ładu społecznego. Każdy  z rodzajów kapitału - ekonomiczny, kulturowy, społeczny - dąży do pozyskania funkcji także w ramach kapitału symbolicznego. Każda zaś dominująca klasa czy frakcja  dysponująca określoną formą kapitału zmierza do kreowania i posiadania efektów symbolicznych swego kapitału. Niektóre pola społeczne silniej niż inne produkują kapitał symboliczny; dotyczy to zwłaszcza pól: religijnego, artystycznego, akademickiego i politycznego."

Źródło definicji (papierowe): Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, ss. 37-39.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga