WARSTWA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WARSTWA KULTUROWA

Zbiorowość jednostek tworzących specyficzną warstwę społeczną, o podobnym poziomie wykształcenia, który rzutuje na preferencje i zainteresowania kulturowe jej członków (podobny dobór literatury i innych dóbr kultury, zbliżone formy aktywności społeczno-kulturalnej, podobne kryteria ocen i wyborów estetyczno-intelektualnych).

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.238.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska