TRUIZM KULTUROWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TRUIZM KULTUROWY

Wyrażenie, twierdzenie, sąd, przekonanie czy wierzenie, uwewnętrznione przez członków danej kultury i powszechnie akceptowane, nie poddawane osądowi i weryfikacji. Truizm kulturowy tworzony jest w obrębie obszarów zgody społecznej czy też wspólnoty rozumienia i współodczuwania, dlatego też często staje się bazą dla rozwoju bardziej skomplikowanych relacji i więzi interpersonalnych. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.230.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska