TEORIA NAZNACZANIA SPOŁECZNEGO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TEORIA NAZNACZANIA SPOŁECZNEGO

Teoria naznaczania społecznego - (teoria labelingu, teoria etykietowania, labeling) teoria powstawania dewiacji społecznych upatrująca ich zasadniczą genezę nie tyle w jednostkowych cechach biologiczno-osobowościowych, co raczej w konsekwencjach przypisywania jednostce przez otoczenie społeczne roli dewianta i wynikających z tej sytuacji sankcjach; dewiantem staje się więc człowiek, któremu została przypisana etykieta dewianta. Do klasyków teorii naznaczania społecznego należą: Edwin M. Lemert i Howard S. Becker.  

 (uwaga BF: w źródle błędnie przytoczone nazwisko Lemerta)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.221.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska