SZOK KULTUROWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZOK KULTUROWY

Stan indywidualny lub grupowy wyrażający się lękiem wywołanym przez bezpośredni kontakt z całkowicie odmienną od własnej nieuwewnętrznioną (niezinternalizowaną) rzeczywistością kulturową, której obecność prowadzi do silnej wewnętrznej frustracji: jeśli kontakt ten jest jednocześnie długotrwały i nie aprobowany, samoobrona przed nim polega najczęściej na obraniu wewnętrznego dystansu jednostki czy grupy wobec jego występowania. Szok kulturowy w modelu asymilacji stanowi pierwszy etap adaptacji kulturowej.   

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.212.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska