STYGMAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STYGMAT

Stygma (stygmat) to termin wprowadzony [do socjologii - BF] przez Ervinga Goffmana; określa fizyczną cechę, skazę, defekt, a także zdarzenia i sytuacje w jednostkowym życiu (np. skazanie i uwięzienie, przebyta choroba psychiczna itp.), które są dostrzegane i rozpoznawane przez otoczenie społeczne jednostki; otoczenie przez zdefiniowanie tej cechy  jako stygmatu  wywiera na jednostkę silną presję, która niszczy, zmienia lub wypacza społeczną samoakceptację i identyfikację tej osoby.   

(drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.210.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska