PSYCHOKULTURALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PSYCHOKULTURALIZM

Psychokulturalizm (Culture and personality approach) Nurt w naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii i antropologii kulturowej, obejmujący problematykę relacji pomiędzy osobowością a kulturą. W procesie analizowania i określania pewnych odrębności psychicznych, zdeterminowanych kształtem kultury, w której one występują, psychokulturaliści próbują przede wszystkim wydzielić zakres i rodzaj odrębności psychicznych, uwarunkowanych specyfiką danej kultury lub grupy etnicznej, w skali całego społeczeństwa, odwołując się do badań i ustaleń nauk psychologicznych. W socjologii psychokulturalizm obejmuje głównie badania nad charakterem narodowym i społecznym wymiarem struktur osobowości (tzw. osobowość podstawowa). Przedstawiciele to między innymi: Ralph Linton, Abraham Kardiner oraz „szkoła Boasa”. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, ss.169-170.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska