PLURALIZM KULTURROWY (Pluralizm społeczny)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PLURALIZM KULTURROWY (Pluralizm społeczny)

Współistnienie na jednym terytorium odmiennych pod różnymi względami (zwłaszcza kulturowo-ideologicznymi) grup społecznych, podlegających wzajemnemu procesowi akomodacyjnemu. Wyróżnia się między innymi pluralizm etniczny [jako - AG] współwystępowanie w obrębie jednego społeczeństwa, państwa lub jakiejś większej zbiorowości różniących się między sobą grup etnicznych oraz pluralizm rasowy [jako - AG] współwystępowanie odmiennych grup rasowych w obrębie państwa lub innej dużej zbiorowości społecznej. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.154.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska