KONWERGENCJA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KONWERGENCJA KULTUROWA

Proces polegający  na tworzeniu się w odizolowanych od siebie kulturach podobnych cech i elementów kulturowych nie dzięki kontaktom czy akulturacji, lecz za sprawą zbieżnych warunków środowiskowych i wewnętrznych praw rozwoju. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.101.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KONWERGENCJA KULTUROWA

Konwergencja kulturowa – teoria niemieckiego etnografa Adolfa Bastiana uznająca możliwość powstawania analogicznych wytworów kulturowych (łuki, łodzie) niezależnie od siebie, w różnych regionach świata, w podobnych warunkach geograficznych. 

Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red), Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 3, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1996, s. 471.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak