KAMPANIA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KAMPANIA SPOŁECZNA

"(...) kampanie społeczne, można je podzielić na kilka kategorii w zależności od tego, co jest ich celem.

Pierwszy typ to kampanie, które mają wpływać na zachowania. Może być to namawianie, a w konsekwencji wywołanie określonego zachowania o charakterze prospołecznym,  jak np. zachęcanie do segregowania śmieci, pomagania potrzebującym (niepełnosprawnym, ofiarom kataklizmów, osobom chorym lub bezdomnym)  jak również namawianie do zaniechania zachowań niepożądanych, ocenianych społecznie negatywnie, np. nałogowego palenia papierosów, nieostrożnej jazdy samochodem, przemocy w rodzinie.

Drugi typ to kampanie (...), których celem jest uświadomienie i uwrażliwienie odbiorców na występujące problemy społeczne lub też promowanie wartościowych i pożądanych społecznie norm, wzorów zachowań i przekonań. 

Przez lata funkcjonowania reklamy społecznej w Polsce mogliśmy obserwować te dwa typy działań: kampanie reklamowe nastawione na wywołanie zmiany społecznej - czy to poprzez zmianę postaw, czy zachowań oraz kampanie nastawione bardziej na wywołanie dyskusji czy też obudzenie świadomości społecznej dotyczącej pewnego problemu." 

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Piotr Wasilewski (red.), Szlachetna Propaganda Dobroci, czyli drugi tom o Reklamie Społecznej, Kraków: Agencja Wasilewski, 2007, ss.8-9.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska