HEGEMONIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła HEGEMONIA

Dominacja i przywództwo jakiejś jednostki, grupy, klasy czy partii politycznej w danym układzie społecznym. W koncepcji Antonio Gramsciego pojęcie to wiąże się z próbą odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego większość robotników uznaje dominację kapitalistów i ustanowiony przez nich porządek społeczny. Według niego dzieje się tak, ponieważ zarówno członkowie klasy robotniczej, jak i kapitaliści błędnie stawiają na jednym poziomie historycznie zmienną postać świata społecznego oraz stałą rzeczywistość przyrodniczą, w wyniku czego postrzegają stosunki między klasami jako niezmienne i zgodne z „prawami natury”. 

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.76.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska