DYWERGENCJA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DYWERGENCJA KULTUROWA

Wtórne różnicowanie się pierwotnie podobnych cech i elementów w odizolowanych od siebie kulturach, spowodowane zmianą ogółu warunków środowiskowych i zewnętrznych wpływających na rozwój kultury.  

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.50.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska