ESKAPIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ESKAPIZM

Eskapizm (ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów. W socjologii termin ten oznacza oderwanie się ruchów społecznych od rzeczywistych problemów społecznych, i zwrócenie się w stronę religijności. Wynika z przekonania o niemożliwości rozwiązania kryzysu społecznego w warunkach istniejącego porządku społecznego. W tym przypadku eskapizm odwołuje się do mistyki i religii w rozwiązywaniu problemów społecznych.  więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Eskapizm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak