KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KAPITAŁ INTELEKTUALNY

"Kapitał intelektualny Polski to ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane, moga być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju. (...) Kapitał intelektualny składa się z następujących komponentów:

  •  kapitału ludzkiego: potencjału zgromadzonego we wszystkich Polakach, wyrażającego się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach i umiejętnościach;

  • kapitału strukturalnego: potencjalu zgromadzonego w namacalnych elementach infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji - placówkach oświatowych, naukowych, badawczych, infrastrukturze teleinformatycznej, własności intelektualnej;

  • kapitału społecznego: potencjału zgromadzonego w polskim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które wspierając (chyba: wspierają - BF) współpracę i wymianę wiedzy;

  • kapitału relacyjnego: potencjału związanego z wizerunkiem Polski na zewnątrz, poziomem integracji z globalną gospodarką, atrakcyjnością dla jej zagranicznych <klientów> - partnerów handlowych, inwestorów, turystów."

(oprac. Barbara Fatyga - zmiana końcówek gramatycznych i interpunkcji w stosunku do oryginału)


Źródło definicji (elektroniczne): Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 2008, s.6.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga