PATRIOTYZM LOKALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PATRIOTYZM LOKALNY

Patriotyzm lokalny – umiłowanie i przywiązanie względem własnej, lokalnej ojczyzny, (tzw. małej ojczyzny) – miejsca zamieszkania lub urodzenia. Podobnie jak patriotyzm w swym szerszym znaczeniu, patriotyzm lokalny opiera się na otwartości względem innych jednostek bądź grup. Jako najstarsze wymienia się powstałe w Niemczech, już w pierwszej połowie XIX w. lokalne stowarzyszenia zajmujące się badaniem historii najbliższej okolicy (niem. Verein für Heim-Geschichte). "Otwartość" to cecha różniąca patriotyzm lokalny od lokalizmu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Patriotyzm lokalny" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak