WYSTAWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła WYSTAWA

Zorganizowane na czas określony udostępnianie dla publiczności (osób zwiedzających) zestawu dzieł sztuki lub eksponatów muzealnych, objętych odpowiednim tytułem. Jeden tytuł stanowi jedną wystawę.

Stan na 17.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wystawa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYSTAWA

1. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003 nie definiuje terminu wystawa.

2. Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "zorganizowany czasowy pokaz dzieł sztuki dawnej lub współczesnej, poświęconej wybranemu problemowi, okresowi historycznemu, działowi (malarstwo, grafika, rzeźba), tematowi (np. martwa natura w malarstwie), indywidualnemu twórcy (całość jego dorobku - wystawa retrospektywna) lub grupie artystycznej itd.; wystawy organizują muzea lub instytucje specjalnie do tego celu powołane; dokumentację wystaw stanowią katalogi, afisze, fotografie."

Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN, 2003., Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 444.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga