KASZUBY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KASZUBY

Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnymetnolektem, określanym jako język kaszubski.

Tradycyjnie Kaszuby dzieli się na 5 regionów kulturowo-językowych:

  1. Norda – obszar północnokaszubskich dialektów (powiaty: pucki, wejherowski)
  2. Westrzódk – obszar wschodniokaszubskich dialektów (powiat kartuski)
  3. Pôłnié – obszar południowokaszubskich dialektów (część powiatów kościerskiego, chojnickiego i tucholskiego)
  4. Zôpôd – obszary należące przed II wojną światową do Niemiec, z niewielkim procentowym udziałem ludności kaszubskiej (powiaty lęborski i częściowo bytowski)
  5. Trzëgard – Trójmiasto.  więcej 
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kaszuby" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak