KINO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KINO

Miejsce i zespół urządzeń technicznych służących do publicznego wyświetlania filmu.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kino" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KINO

Wielka Encyklopedia PWN podaje następujące znaczenie: [gr., 'ruch'], dawniej kinoteatr, iluzjon, obiekt widowiskowy przeznaczony do publicznej projekcji filmów; tradycyjnie składa się z widowni z miejscami siedzącymi, małej sceny z → ekranem projekcyjnym i kabiny projekcyjnej; k. urządza się w budynkach (k. stałe lub objazdowe), na wolnym powietrzu (k. letnie, → drive in) lub też w pociągu, samolocie, na statku (k. podróżne); (…) w celu rozszerzenia repertuaru i zwiększenia częstotliwości pokazów obecnie buduje się k.wielosalowe, zw. multipleksami”.

Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, t. 13, s. 526.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KINO

Kino – rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa role dla widowni, lub nagrany jest obraz ruchomy z podkładem dźwiękowym lub bez. Terminem tym określa się też czasem sam spektakl lub też budynek, w którym on jest wyświetlany. więcejŹródło definicji (elektroniczne): hasło "Kino" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KINO

(definicja rekonstruowana)

Miejsce i zespół urządzeń technicznych służących do publicznego wyświetlania filmu. Kino stanowi jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Podmiot prowadzący kino dokonuje wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, przed podziałem z podmiotem prowadzącym dystrybucję.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, ostatnia wersja jednolita. (Dz. U.2005r. Nr 132 poz. 1111), Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,, wersja aktualnie obowiązująca. (Dz. U. 2012 r. poz. 406)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk