KULTURA DOMINUJĄCA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA DOMINUJĄCA

Kultura dominująca - kultura, której język jest ustalonym wspólnym językiem komunikowania w danym społeczeństwie, narzucająca wszystkim obywatelom pewien wspólny zbiór wartości i symboli, również kalendarz świąt i rocznic. 

Źródło definicji (papierowe): Budyta-Budzyńska Małgorzata, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.109.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska