NATYWIZM (autyzm kulturowy)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NATYWIZM (autyzm kulturowy)

Natywizm (autyzm kulturowy) – oznacza całkowite zamknięcie się na inne kultury i zanurzenie się we własnej kulturze. Wyraża on przekonanie, że wszelkie zmiany społeczne i kulturowe, jakie zachodzą w danej zbiorowości, mają charakter endogenny, wszystkie elementy kultury powstają wewnątrz kultury, nie są wynikiem dyfuzji i świadomych zapożyczeń z zewnątrz. W dzisiejszym świecie taki rozwój jest niemożliwy, ale można mówić o większej lub mniejszej skłonności społeczeństw i kultur do rozwoju endogennego, czyli natywizmu i autyzmu kulturowego. Natywizm jest kategorią obecną również w filozofii i psychologii. W filozofii oznacza przekonanie o występowaniu pewnych wrodzonych, pierwotnych elementów wiedzy, w psychologii wyraża pogląd o istnieniu wrodzonych cech umysłu i osobowości niezależnych od doświadczenia i czynników zewnętrznych.    

Źródło definicji (papierowe): Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.109.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska