INTEGRACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INTEGRACJA

Integracja (asymilacja społeczna) - polega na braniu udziału w życiu większości i współtworzeniu kultury większości bez porzucania własnych wzorów. W integracji nie dąży się do zmiany własnych  wzorów kulturowych, ale do ich włączenia do kultury centralnej. Integracja nie wymaga asymilacji ani spójności kulturowej.   

Źródło definicji (papierowe): Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2013, s.159.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła INTEGRACJA

"Wszyscy funkcjonaliści kładą niezwykły nacisk na integrację. Polega to albo na formułowaniu explicite tego, co zawsze było uznane, albo w najbardziej skrajnej formie sprowadza się do podniesienia integracji  do rangi ostatecznej zasady, co dusi w zarodku wszelkie dalsze badania. Zupełnie tak, jakby fizjologowie uznali za swe ostateczne odkrycie: <Spójrz jak ciało ludzkie trzyma się wcałości!>, <Spójrz jak harmonijnie działa!>."

Źródło definicji (papierowe): Alfred L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa: PWN, 1973, s.206.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga