BARIERA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BARIERA KULTUROWA

W socjologii pojęcie bariera kulturowa – określa wszystkie oddziaływania o charakterze kulturowym czy językowym, które ograniczają komunikację i interakcję grup kulturowych. Przeszkodami w kontaktach miedzykulturowych mogą być, oprócz barier kulturowych, bariery naturalne (np. pasma górskie, rzeki), a także bariery psychologiczne (stereotypy i uprzedzenia).

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Bariera kulturowa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska