MENEDŻER KULTURY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MENEDŻER KULTURY

Menedżer kultury – interdyscyplinarny zawód polegający na planowaniu i organizacji działalności artystycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych. Do obowiązków menedżera kultury należy w szczególności zarządzanie projektami kulturalnymi, pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych, reklama realizowanych przedsięwzięć i zapewnienie kontaktu z mediami. Menedżer kultury ma ograniczony wpływ na stronę artystyczną przedsięwzięcia.

 Stan na dzień 13.02.2014

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Menedżer kultury" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska