JUNK ART

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła JUNK ART

Junk art (ang. sztuka odpadów) Termin określający początkowo rzeźby, później inne obiekty tworzone z odpadów przemysłowych lub rzeczy znalezionych na wielkomiejskich śmietnikach. Najbardziej znanym przedstawicielem tego typu sztuki jest amerykański artysta Edward Kienholz.  

Uwaga BF:  w Polsce do tego nurtu można zaliczyć wybitnego artystę Władysława Hasiora.

Źródło definicji (papierowe): Marianne Bernhard i in., Uniwersalny Leksykon Sztuki, Warszawa: MUZA SA, tłum.: Małgorzata i Piotr Szubertowie, 2002, s.246.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła JUNK ART

Junk-art (junk – śmieci; art – sztuka) to jedna z tendencji w sztuce amerykańskiej rozwijająca się w latach 50. XX wieku w ramach ekspresjonizmu abstrakcyjnego (zwanego też szkołą nowojorską). Często kajarzona z neodadaizmem i Combine Art. Również z Merzbau Kurta Schwittersa i sztuką Marcela Duchampa. Junk-art jest sztuką tworzoną z powszechnie używanych przedmiotów połączonych w jedną całość. Zwykle są to przedstawienia abstrakcyjne jednak mogą przybierać kształt zwierząt, ludzi albo innych przedmiotów. Fragmentów gazet, kolorowych papierów i innych "śmieci" do przedstawiania istoty malowanego tematu bez aktualnego jego przedstawiania jako pierwsi użyli Pablo Picasso i Georges Braque w fazie kubizmu syntetycznego (podczas fazy kubizmu hermetycznego nastąpiło w ich sztuce prawie całkowite odejście od malarstwa przedstawieniowego co wywołało dość duży szok u artystów, którzy przeciwni byli abstrakcji).

(drobne zmiany red. - BF)

 Stan na dzień 13.02.2014

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Junk-art" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska