KULTURALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURALIZM

1)  Jedna z głównych orientacji w szkole Franza Boasa, reprezentowana m.in. przez Alfreda Louisa Kroebera, postulująca traktowanie kultury jako „bytu ponadorganicznego” i wyjaśnianie zjawisk kulturowych wyłącznie przez odwoływanie się do innych zjawisk kulturowych, a nie do jednostek i ich osobowości. 

2) Podejście Floriana Znanieckiego do socjologii i filozofii, charakteryzujące się przekonaniem, że człowiek jest istotą  historyczną interpretującą i postrzegającą otaczającą ją rzeczywistość zawsze przez pryzmat kultury. Także wartości, względem których jednostka zajmuje określone stanowisko, są zmienne historycznie, dlatego też socjologia powinna zajmować się nie społeczeństwem, lecz kulturą. 

Źródło definicji (papierowe): 1& 2 Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.109.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska