KULTURA NARODOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURA NARODOWA

Kultura narodowa - ogół norm, wartości, wzorów zachowania, wierzeń, wiedzy, obyczajów, zwyczajów, idei, tradycji historycznej i wytworów artystycznych, a także język i elementy kultury materialnej, uznawanych przez naród za własne, wyróżniające go od innych narodów i umacniające poczucie więzi i tożsamości narodowej.

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.107.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA NARODOWA

Wg Antoniny Kłoskowskiej: " (...) rozumienia kultury narodowej jako uniwersum wspólnego dla pewnej zbiorowości, którego nie można poznać i zrozumieć bez uwzględnienia indywidualnych procesów jego wewnętrznego przeżywania przez członków tej zbiorowości. Kultura narodowa jest  bowiem subiektywnie się realizującym zjawiskiem intersubiektywnym odniesionym do obiektywnych faktów: do syntagmy kultury i jej rdzenia, które stanowi kanon. (...) kultura narodowa jest syndromem lub syntagmą powiązanych ze sobą elementów stanowiących swoistą odmianę systemów właściwych kulturze ludzkiej w ogóle."

Źródło definicji (papierowe): Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1996, s.79.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga