KONTAKT KULTUROWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KONTAKT KULTUROWY

Kontakt kulturowy - proces pośredniego lub bezpośredniego, wzajemnego lub jednostronnego, stałego albo okresowego, świadomego lub nieświadomego oddziaływania na siebie grup społecznych reprezentujących różne kultury.

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.100.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska