KOD ROZWINIĘTY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOD ROZWINIĘTY

Kod rozwinięty (kod rozbudowany, kod wypracowany) - typ języka charakterystyczny dla klas średniej i wyższej, niedostępny dla przedstawicieli klasy robotniczej; jego główne cechy strukturalne to: używanie długich, gramatycznie poprawnych zdań, bogate słownictwo, duża indywidualizacja konstrukcji językowych, przekazywanie znaczeń pojęć explicite, tak że zrozumienie przekazu informacji jest niezależne od znajomości kontekstu; uwrażliwia posługującą się nim jednostkę na abstrakcyjne idee i pojęcia, sprzyja poszukiwaniu głębszych związków przyczynowych i pomaga wychodzić poza „konkret”.

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.95.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska