AMALGAMACJA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła AMALGAMACJA KULTUROWA

Amalgamacja kulturowa – mieszanie się elementów kulturowych pochodzących z różnych kultur, prowadzące do wytworzenia się swoistego nowego systemu kulturowego (...) Amalgamacja kulturowa - dialog i wymiana między kulturami centrum i peryferii; selektywna modyfikacja kultury centrum przez wpływ reinterpretacji dokonanej w społecznościach peryferyjnych, a równocześnie stymulowanie i ożywianie pewnych utajonych wartości kultur lokalnych przez wpływ kultury centrum. 

Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Socjologia : analiza społeczeństwa, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012, ss. 184-185, 671.
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska